UK vs. OU

Bird Ice Arena 102 Oxbow Trail, Athens, OH

UK vs. OU

Bird Ice Arena 102 Oxbow Trail, Athens, OH

UK vs. Miami

Lexington Ice Center 560 Eureka Springs Dr., Lexington, KY

UK vs. Miami

Goggin Ice Center 610 S. Oak St., Oxford, OH

UK vs. Michigan

Lexington Ice Center 560 Eureka Springs Dr., Lexington, KY

UK vs. Michigan

Lexington Ice Center 560 Eureka Springs Dr., Lexington, KY

TSCHL Playoffs

Slater Family Ice Arena 417 N Mercer Rd, Bowling Green, OH

TSCHL Playoffs

Slater Family Ice Arena 417 N Mercer Rd, Bowling Green, OH